Tarieven

Begeleidingstraject kinderen

·        Telefonisch kennismakingsgesprek met ouder(s) ½ uur gratis

·        Intakegesprek met ouder(s) 1 uur € 60,-

·        Coaching sessies met het kind 1 uur € 60,-

·        Coaching sessies met ouder(s) 1 uur  € 60,-

·        Voortgangs- of evaluatiegesprek met ouder(s) 1 uur € 60,-

 


Alle prijzen zijn inclusief BTW.
In de tarieven zijn alle kosten voor voorbereiding, uitwerking en het gebruik van materialen verwerkt.

Facturen

Na elke coaching sessie ontvangt u een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.


Doorverwijzing en vergoeding

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig

U kunt de therapiekosten als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte opvoeren.
In sommige situaties kan de vergoeding via de “rugzak-regeling” gerealiseerd worden.

 

Annuleren

Hoe vervelend het ook is, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24 uur voor de afspraak kunt u deze kosteloos afzeggen. Later of niet afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.