Kindercoaching

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van begeleiding voor basisschoolkinderen waarbij het kind centraal staat.
Het doel is om het kind te laten ontdekken dat het zelf talenten en kwaliteiten heeft om sociaal-emotionele problemen op te lossen. Het kind wordt hierdoor sterker, weerbaarder en krijgt meer zelfvertrouwen.
In de 9 jaarsfase verandert er veel in het leven van een kind. Dit speelt zich veelal in het innerlijk af. Het kind ontwikkelt zijn eigen ik en
kan dan een steuntje in de rug gebruiken bij zijn/haar ontwikkeling m.b.v. coaching. 


Besluit je om jouw kind het traject bij mij te starten dan plannen we een intakegesprek. Je ontvangt van te voren een vragenlijst die we tijdens het gesprek bespreken zodat de hulpvraag en de verwachtingen van zowel de ouder(s) als het kind duidelijk zijn. Het kindercoachtraject bestaat uit ongeveer 5 sessies. Daarna volgt er een evaluatie gesprek met de ouders en bekijken we samen of er nog aanvullende sessies nodig zijn. 


Heeft je kind begeleiding nodig bij:

 • het krijgen van meer zelfvertrouwen
 • verlegenheid 
 • negatief zelfbeeld
 • (faal)angst
 • omgaan met pesten
 • boosheid
 • een vol hoofd hebben
 • slaapproblemen
 • moeite met concentratie
 • moeite met verwerken van ingrijpende gebeurtenis (bv. verlieservaring, echtscheiding)
 • gevoeligheid
 • vaak hoofdpijn of buikpijn hebben